جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه گلشن
آدرس مراغه -خيابان خواجه نصر - روبه روي فرمانداري
 مسول فنی جناب آقاي بلوريان
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-421-2224688
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه