جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه بيمارستان بوعلي سينا
آدرس مراغه - خيابان 17 شهريور
 مسول فنی
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه