جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه پاستور
آدرس شبستر - خیابان امام
 مسول فنی دکتر عرشي
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0471-2225246
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه