جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه بيمارستان امام
آدرس شبستر - بلوار امام
 مسول فنی دکتر نوروزي
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-471-2057
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه