جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه امير کبير
آدرس تبریز-چهار راه ابوريحان- طبقه فوقاني بانک مسکن
 مسول فنی دکتر تقي پور
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-411-4774464
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه