جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه مهر
آدرس بناب-خيابان امام- اول کوي سعدي
 مسول فنی دکتر نوروز يگانه
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-412-7228870
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه