جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه شفا
آدرس بستان آباد - خيابان امام- ميدان مولوي- ساختمان موسوي
 مسول فنی دکتر طريقي
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی
ساعت کار
تلفن 0098-432412-3787
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه