جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه کلينيک فرهنگيان
آدرس اهر - چهارراه پليس- پشت بانک ملي مرکزي
 مسول فنی دکتر رئوفي
خدمات
ساعت کار
تلفن 042622-23572
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه