جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه بيمارستان شهيد آل محمد -
آدرس اهر- خيابان شهيد شهاب الدين
 مسول فنی
خدمات شیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه