جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه بيمارستان باقرالعلوم
آدرس اهر- جنب دادگستري
 مسول فنی دکتر عبدي
خدمات شیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0098-426-2232001
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه