جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه بيمارستان امام
آدرس آذرشهر- خيابان امام
 مسول فنی دانشگاه علوم پزشکي
خدمات وشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار
تلفن 0412-3222020
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه