جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمايشگاه پاستور
آدرس آذر شهر - خيابان امام- روبروي اداره مخابرات
 مسول فنی دکتر غلامي- دکتر زينالي
خدمات دارای بخش های : بیوشیمی ، سرولوژی ، هورمون شناسی ، هماتولوژی و...
ساعت کار
تلفن 0412-4222046
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه