جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه امین شهرقدس
آدرس تهران شهرقدس (قلعه حسنخان) میدان ولیعصر
 مسول فنی دکتر هاشمیان
خدمات بیوشیمی هماتو میکروب هورمون ...
ساعت کار
تلفن 46879746
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه