جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه صدرا
آدرس خیابان ولیعصر -مجتمع صدرا-طبقه اول
 مسول فنی دکتر بابک کبیر نجفی
خدمات پاتولوژی -سیتولوژی-پاپ اسمیر-هماتولوژی-میکروب شناسی-سرولوژی-بیوشیمی-ایمونولوژی-آندرولوژی
ساعت کار
تلفن 2254525
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه