جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فارابی
آدرس خیابان امامـ پاساژ قدس طبقه اول-آزمایشگاه فارابی
 مسول فنی دکتر آرش ولی نژاد
خدمات میکروب شناسی-هورمون شناسی-هماتولوِی-سرولوژی-بیوشیمی-ایمونولوِژی
ساعت کار
تلفن 2221483
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه