جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فارابی
آدرس خیابان امامــپاساز قدس -طبقه اول-آزمایشگاه فارابی
 مسول فنی دکتر آرش ولی نژاد
خدمات میکروب شناسی -هورمون شناسی-هماتولوژی-سرولوژی-بیوشیمی
ساعت کار
تلفن 2221483
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه