جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی کاوش
آدرس خیابان ولیعصر_عدالت11_ساختمان اردوان_طبقه همکف
 مسول فنی دکتر حمید رضا جوشقانی
خدمات بیوشیمی،هورمون،هماتولوژی،ایمونولوژی، میکروبیولوژی
ساعت کار
تلفن 2336300_2336301
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه