جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی سپهری
آدرس خیابان ولیعصر ،روبروی کلینیک دکتر موسوی(عدالت 11)،ساختمان مهستان ،طبقه اول
 مسول فنی دکتر احمد سپهری
خدمات دستگاه اتومات هورمون کمییلومیسانس liaison_اتوآنالیز بیوشیمی_سل کانتر هماتولوژی_سیستم الکتروفورز_نفلومتر_آنالیز الکترولیت ise_بافت شناسی_سیتولوژی،پاپ اسمیر،fna
ساعت کار
تلفن 2352302_2320299
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه