جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آزمایشگاه مرکز هسته ای دکتر یوسفی کما
آدرس رشت - روبروی آب و فاضلاب استان
 مسول فنی
خدمات
ساعت کار
تلفن 3225201‏
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه