جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتولوژي آذربايجان
آدرس تبريز-چهارراه آبرسان-جنب بانك صادرات-ساختمان ايران كلينيك-طبقه دوم
 مسول فنی دكتر اشرف فخرجو
خدمات پاتولوژي
ساعت کار
تلفن 3346123-0411
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه