جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژیک مهر
آدرس کرج-عظیمیه-میدان مهران-جنب MRI مرکزی-کلینیک شبانه روزی مهر
 مسول فنی دکتر نرگس فخاری
خدمات آزمایشات هماتولوژی، پاتوبیولوژیک،هورمونی و...
ساعت کار
تلفن 0261-2521253-4
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه