جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ولیعصر
آدرس همدان - بهار - میدان امام خمینی - نبش خیابان 17 شهریور - آزمایشگاه
 مسول فنی دکتر سعید خاکی زاده
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار
تلفن 0098-812-4226677
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه