جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه ولیعصر بیمارستان امام خمینی
آدرس تهران - تهران - انتهای بولوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی
 مسول فنی دکتر عبدالهی
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-66938081
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه