جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان شهید لواسانی
آدرس تهران - جاده دماوند - سرخه حصار
 مسول فنی خانم دکتر مصباح
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-77311011-15
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه