جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مرکزی
آدرس کرمانشاه - کنگاور - میدان امام خمینی - جنب شبکه بهداشت - آزمایشگاه مرکزی
 مسول فنی خانم دکتر طاهره خزائی
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح تا 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-837-2224411
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه