جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه ایران
آدرس یزد - خیابان آیت اله کاشانی - آزمایشگاه ایران
 مسول فنی دكتر حميد نقيبي محمود آبادي
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح تا 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-351-6243331
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه