جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه جهاد دانشگاهی
آدرس خراسان رضوی - نیشابور - خیابان امام خمینی - کوی قوامی - آزمایشگاه جهاد دانشگاهی
 مسول فنی آقای دکتر اسماعیل زاده
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح تا 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-551-3333180-3333775
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه