جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان 22 بهمن
آدرس خراسان رضوی - نیشابور - بیمارستان 22 بهمن - بخش آزمایشگاه
 مسول فنی دکتر جمشیدی
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-551-13333611
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه