جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر رحيم نژاد
آدرس فارس - نی ریز - خیابان قدس - آزمایشگاه دكتر رحيم نژاد
 مسول فنی دكتر رحيم نژاد
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح تا 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-732-5222329
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه