جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه امام سجاد
آدرس نجف آباد - خیابان امام - مقابل بانک مرکزی - آزمایشگاه امام سجاد
 مسول فنی
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح تا 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-331-2621282
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه