جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه امام حسين
آدرس یزد - ميبد - خیابان امام خمینی
 مسول فنی دکتر محمد علی پوردهقان
خدمات انجام تست های روتین آزمایشگاهی
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-352772-8585
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه