جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه قيصري
آدرس هرمز گان - میناب - بلوار امام خميني- جنب بانك تجارت - آزمایشگاه قیصری
 مسول فنی دكتر قيصري
خدمات انجام تست های روتین آزمایشگاهی
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-7623-2223583
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه