جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دانش
آدرس میانه - خيابان امام - روبروي بانك ملي مركزي - آزمایشگاه دانش
 مسول فنی دكتر محمد زماني
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-4232-2239888
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه