جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان وليعصر
آدرس مشکین شهر - خيابان سعدي- بيمارستان وليعصر - بخش آزمایشگاه
 مسول فنی دكتر سيامك حسن نژاد
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-4235-5233509
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه