جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه شهيد بهشتي
آدرس خوزستان - ماه شهر - ناحيه صنعتي - آزمایشگاه درمانگاه شهید بهشتی
 مسول فنی دكتر طهماسبي
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-652-28885-6
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه