جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شفا
آدرس ماکو - خيابان امام - ساختمان پزشكان شمس
 مسول فنی كتر اكبرزاده
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار 7:00 صبح تا 19:00 شب
تلفن 0098-462-3227373
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه