جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي رازي
آدرس کردستان - کامیاران - خيابان امام(ره) ـ پاساژ مسجد جامع
 مسول فنی دكتر اميد زليخاپور
خدمات کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار 7:00 صبح تا 19:00 شب
تلفن 0098-872-3528838
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه