جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شفا
آدرس کرمانشاه - پارکینگ شهرداری - جنب ساختمان پزشکان شفا
 مسول فنی خانم دکتر شکوه شفیعی
خدمات آزمایشات بالینی روتین و اختصاصی
ساعت کار 7:00 صبح تا 19:00 شب
تلفن 0098-831-7224922
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه