جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان قمر بنی هاشم
آدرس خراسان رضوی - نیشابور - خیابان امام خمینی - جنب تکیه ابوالفضل عباس - بیمارستان قمر بنی هاشم
 مسول فنی خانم دکتر یونسی
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-551-2221511
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه