جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان سوانح و سوختگي
آدرس بوشهر - گناوه - آزمایشگاه بيمارستان سوانح و سوختگي
 مسول فنی
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-772-3228100
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه