جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان امام
آدرس سمنان - میدان شهدا – بیمارستان امام گرمسار- آزمایشگاه
 مسول فنی دکتر عباس فضا للهی – آسادور امیرخلیلی
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-232-4223694
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه