جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژِی رازی
آدرس رشت - خیابان امام خمینی - بين چهارراه ميكائيل و بانك ملي - كوچه حسام
 مسول فنی دکتر هدی - دکتر شهباز-دکتر حبیب زاده
خدمات انجام آزمایشات پاتولوژی و ایمونو هیستو شیمی و آزمایشات کلینیکال شامل بخشهای هورمون - بیوشیمی - سرولوژی - هماتولوژی - هماتو لوژی - میکروب شناسی
ساعت کار 7 صبح تا 9 شب
تلفن 0098-131-3224724-3220714
پست الکترونيک info@razipath.com
وب سايت www.razipath.com

تصاویر آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه