جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه كلينيك شهيد چوبكار
آدرس کرمانشاه - کرمانشاه - سه راه شريعتي - آزمایشگاه كلينيك شهيد چوبكار
 مسول فنی
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-831-7281358
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه