جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه خورشید
آدرس همدان - نهاوند - خيابان هفده شهريور
 مسول فنی دكتر كيخسرو شمس
خدمات انجام کلیه آزمایشات روتین
ساعت کار 7:00 صبح تا 18:00
تلفن 0098-852-3225488
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه