جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه تأمين اجتماعي قروه
آدرس کردستان - قروه - بلوار امام خميني(ره) - آزمايشگاه درمانگاه تأمين اجتماعي قروه
 مسول فنی دكترناهيدمنافي افخم
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-872-5220146
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه