جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر نيرين
آدرس مازندران - قائم شهر - خيابان تهران - آزمايشگاه دكتر نيرين
 مسول فنی دكتر نيرين
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-123-2222261
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه