جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شفا
آدرس گیلان - فومن - خيابان شهدا - آزمايشگاه شفا
 مسول فنی خانم دكتر تويسركاني
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-132-7239003
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه