جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان امام حسن مجتبي
آدرس گیلان - فومن - كرداباد - آزمايشگاه بيمارستان امام حسن مجتبي
 مسول فنی دكتر خردمند
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-132-7237096
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه