جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه طب سبز سلامتي
آدرس فارس - شیراز - پل هجرت - آزمايشگاه آزمايشگاه طب سبز سلامتي
 مسول فنی دكتر فرهاد محمد رحيم
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-711-7289805 - 7291059
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه