جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فرهنگيان
آدرس فارس - شیراز - پل هجرت - آزمايشگاه آزمايشگاه فرهنگيان
 مسول فنی دكتر مرجان البرزي
خدمات انجام آزمایش های روتین
ساعت کار 7 صبح الی 7 بعد از ظهر
تلفن 0098-711-2282096-2285011
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه